Geodezja

W tej sekcji znajdziesz formularze dotyczące m.in. podziału nieruchomości, ustalenia numeru porządkowego, aktualizacji danych w Ewidencji Gruntów i Budynków, zgłoszenia prac geodezyjnych, przekazania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Są tu również wnioski dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, wydania zaświadczenia potwierdzającego posiadanie gospodarstwa rolnego, wydania wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego.

Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/1264-architektura-i-geodezja/1924-geodezja.html

Dane kontaktowe:

Wydział Geodezji  Urzędu Miasta Rzeszowa

ul. Kopernika 15

35-002 Rzeszów

tel. 17 875 48 00

ZG-1 | Zgłoszenie prac geodezyjnych

Informacja w sprawie zgłoszenia prac geodezyjnych

Podstawa prawna

Art. 12 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 t.j z późn. zm.)

Wymagane wnioski

Druk ZG-1 „Zgłoszenie prac geodezyjnych”

Wymagane załączniki Do formularza papierowego można dołączyć załączniki zawierające informacje, których nie można było zmieścić w formularzu. 
Jednostka odpowiedzialna Wydział Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa– Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie.
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe https://bip.erzeszow.pl/pl/278-wydzial-geodezji/2111-grodzki-osrodek-dokumentacji-geodezyjnej-i-kartograficznej/6080-druki-i-pliki-do-pobrania.html
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania

Gotówka/przelew po wystawienie rachunku na podstawie wniosku, według cennika stanowiącego załącznik do ustawy Prawo geodezyjne i Kartograficzne.

Termin załatwienia sprawy

Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac, udostępnia kopie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej „materiałami zasobu”, dotyczących danego zgłoszenia prac niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Brak

Opłata za odwołanie

Brak

Uwagi

 Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: