Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

W tej sekcji znajdziesz formularze dotyczące m.in. wpisu do ewidencji  działaności gospodarczej.

Są tu również wnioski dotyczące zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ewidencji czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych, usługowych.

Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/339-dzialalnosc-gospodarcza.html

Dane kontaktowe:

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Plac Ofiar Getta 7

35-002 Rzeszów

tel. 17 788 99 00

Zgłoszenie zmiany wpisu do Ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Podstawa prawna

            

Wymagane wnioski

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP
Sposób opłacania

Termin załatwienia sprawy

Tryb odwoławczy

Opłata za odwołanie

Uwagi

Metryka