Rejestracja pojazdów

Szczegółowe informacje znajdują się dodatkowo na stronie BIP Urzędy Miasta Rzeszowa pod adresem https://bip.erzeszow.pl/pl/321-pojazdy.html

Wniosek o wpisanie/wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym.

Informacja w sprawie wpisania /wykreślenia adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

Podstawa prawna

Art. 81 ust. 11 pkt 7 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 t.j.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (DZ.U. z 2017 r. poz. 2355)

Wymagane wnioski

Wniosek o wpisanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym - składa  właściciel pojazdu z dokumentem tożsamości lub osoba upoważniona pisemnym upoważnieniem przez właściciela pojazdu. W przypadku firm - na podstawie upoważnienia podpisanego przez właściciela firmy lub osobę zarządzającą.

Wymagane załączniki - dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu (jeśli była wydana),
- oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym pozytywnym badaniu technicznym pojazdu.
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacji
Dokumenty do wglądu Dokument tożsamości
Formularze papierowe Wniosek o wpisanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania
Opłata skarbowa w przypadku upoważnienia - 17,00 zł.
Wpłaty należy dokonać po złożeniu wniosku i weryfikacji dokumentów przez pracownika Wydziału Komunikacji na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa.
NUMER KONTA : 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie 

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Brak

Opłata za odwołanie

Brak

Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: