Wybory

Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców.

Informacja w sprawie wniosku o skreślenie z rejestru wyborców

Podstawa prawna

art. 18 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U.z 2020 r. poz. 1320).

Wymagane wnioski

Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców

Wymagane załączniki -
Jednostka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Dokumenty do wglądu dowód osobisty
Formularze papierowe Wniosek o skreślenie z rejstru wyborców
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP tak
Sposób opłacania

Bark

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Brak

Opłata za odwołanie

-

Uwagi

 Uwagi

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: