Działalność gospodarcza

Oświadczenie o posiadaniu numeru REGON

Informacja w sprawie oświadczenia o posiadaniu numeru identyfikacyjnego REGON

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
- Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego

Wymagane wnioski

Oświadczenie o posiadaniu numeru identyfikacyjnego REGON przedsiębiorcy wydany przez właściwy Urząd Statystyczny oraz o posiadaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wymagane załączniki -
Jednostka odpowiedzialna Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Formularze dostępne m.in. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa https://bip.erzeszow.pl/pl/339-dzialalnosc-gospodarcza/4317-zaszeregowanie-do-ewidencji-innych-obiektow-hotelarskich-pola-biwakowe.html
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania

-

Termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

-

Opłata za odwołanie

-

Uwagi

-

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: