Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo do naniesienia wzmianki dodatkowej na podstawie orzeczenia wydanego przez sąd państwa obcego.

Informacja w sprawie pełnomocnictwa do naniesienia wzmianki dodatkowej na podstawie orzeczenia wydanego przez sąd państwa obcego

Podstawa prawna

 •Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.),

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187 poz.1330),

Wymagane wnioski

pełnomocnictwo do naniesienia wzmianki dodatkowej na podstawie orzeczenia wydanego przez sąd państwa obceg

Wymagane załączniki -
Jednostka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Dokumenty do wglądu ważny dokument stwierdzający tożsamość
Formularze papierowe

pełnomocnictwo do naniesienia wzmianki dodatkowej na podstawie orzeczenia wydanego przez sąd państwa obceg

Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania Opłacie skarbowej podlega:
- pełnomocnictwo, jeśli takie zostało udzielone 17,00 zł.

Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić:
- przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, nr rachunku 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
- na miejscu, w kasie urzędu pok. nr 4, parter.
Termin załatwienia sprawy

 

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: