Małżeństwa

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Dołączenie wzmianki dodatkowej w akcie małżęństwa na podstawie orzeczenia odnoszącego się do rozwodu,seperacji lub unieważnienia małżeństwa w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Dołączenie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa na podstawie orzeczenia odnoszącego się do rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa w oparciu o przepisy kodeksu postepowania cywilnego.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Podanie o skrócenie miesięcznego okresu na zawarcie związku małżeńskiego.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza - tłumaczenia pomocniczego do zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Zawarcie małżeństwa konkordatowego.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego