Data wydruku: 2024-05-22 18:56:46

Obywatel Rzeszów

e-mail: www: eobywatel.erzeszow.pl

Urodzenia

Informację w sprawie zgłoszenia urodzenia noworodka można uzyskać  pod numerami telefonów: 177 88 99 00, 17 875 46 06, 17 875 46 12, 17 875  46 47, 17 875 46 50.

Informację w sprawie wpisywania zagranicznych aktów urodzeń do polskiego Rejestru Stanu Cywilnego można uzyskać pod numerami telefonów: 177 88 99 00, 17 875 46 20.