Data wydruku: 2024-05-22 19:49:50

Obywatel Rzeszów

e-mail: www: eobywatel.erzeszow.pl

Zgony

Informację w sprawie zgłoszenia zgonu oraz wpisywania zagranicznych aktów zgonu do polskiego Rejestru Stanu Cywilnego można uzyskać pod numerami telefonów:  177 88 99 00, 17 875 46 10, 17 875 44 79.