Urząd Stanu Cywilnego

W tej sekcji znajdziesz formularze dotyczące m.in. aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw, zgonów oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego o stanie cywilnym.

Są tu również wnioski dotyczące zmiany nazwiska (imienia) oraz prostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego.

Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/310-akty-stanu-cywilnego.html

Dane kontaktowe:

Urzą Stanu Cywilnego

Plac Ofiar Getta 7

35-002 Rzeszów

tel. 17 88 99 00