Polityka Społeczna

W tej sekcji znajdziesz formularz dotyczący  wniosków o wydanie Karty "Rzeszowska Karta Rodziny" i duplikatu Karty "Rzeszowska Karta Rodziny" oraz wniosku o przedłużenie okresu waźności Karty "Rzeszowska Karta Rodziny"

Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/291-wydzial-polityki-spolecznej/5800-karta-duzej-rodziny.html#tresc


Dane kontaktowe:

Wydział Polityki Społecznej

ul. 3-go Maja 13

35-030 Rzeszów

tel. 17 875 46 53

  • Rzeszowska Karta Rodziny

  • Oświadczenie o utracie uprawnień do Karty „Rzeszowska Karta Rodziny”