Zmiana nazwiska, prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego

Akt urodzenia, małżeństwa i zgonu sporządzony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji. Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego. Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości, co do autentyczności.  

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Nadanie dziecku nazwiska w przypadku zawarcia małżeństwa przez matkę lub ojca dziecka.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego