Bezpieczne przesyłanie dokumentów do Urzędu Miasta Rzeszowa

Godło Polskai
gov.pl
Zarówno system do podpisywania dokumentów jak również ich przesyłania jest bezpiecznym systemem rządowym realizowanym przez węzeł informatyczny, który łączy szereg systemów usługowych jak ePUAP, biznes.gov.pl, praca.gov.pl, pacjent.gov.pl, portal CEIDG, PUE ZUS i wiele innych.

 

Pierwszy krok: przygotuj dokument

 

Jeżeli chcesz przesłac dokument / formularz wygenerowany w tym lub innym systemie:

1. Przygotuj plik, który chcesz przesłać lub pobierz go z systemu, w którym był generowany.

2. Podpisz go elektronicznie podpisem kwalifikowanym na swoim komputerze lub skorzystaj z prostego systemu podpisu profilem zaufanym, aplikacją mObywatel, bankowością elektroniczną lub eDowodem.

 

Drugi krok: wyślij dokument

 

Posiadając swój dokument podpisany elektronicznie należy go wysłać za pomocą platformy e-PUAP lub poprzez system eDoręczenia.

1. Aby wysłać podpisany dokument poprzez e-PUAP należy:
zalogować się do platformy e-PUAP, wybrać Pismo ogólne do podmiotu publicznego, a następnie:

  • w polu wybierz Urząd lub instytucję wpisać GMINA MIASTO RZESZÓW,
  • w polu rodzaj pisma wybrać Inne pismo,
  • wypełnić pozostałe obowiązkowe pola,
  • w sekcji Załączniki dodać wypełniony eFormularz oraz dodatkowe załączniki formularza - jeśli są wymagane

2. Aby wysłać eFormularz poprzez eDoręczenia, należy zalogować się do platformy eDoręczenia i postępować zgodnie z instrukcją na tej stronie.

 

Możliwości podpisania dokumentów

 

ePuap logo
Profil zaufany
Użyj loginu i hasła lub bankowości elektronicznej
aplikacja mObywatel
Aplikacja mObywatel
Skanuj kod QR za pomocą aplikacji mObywatel
Bankowość elektroniczna
Bankowość elektroniczna
Zaloguj się za pomocą bankowości elektronicznej
eDowód
e-Dowód
Użyj aplikacji mobilnej lub komputera z czytnikiem
USE eID
USE eID
Use your National eID to access online services