Architektura

W tej sekcji znajdziesz formularze wniosków, oświadczeń, zgłoszeń dotyczące m.in. pozwolenia na budowę, ustalenie warunków zabudowy, prawa dysponowania nieruchomością.

Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/274-wydzial-architektury.html

Dane kontaktowe:

Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

ul. Kopernika 15 

35-064 Rzeszów

tel. 17 875 43 40

B-3 | Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Podstawa prawna

art. 33 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – (Dz.U.2020.1333 j.t. ze zm.)
rozporządzenie z 24.08.2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. 2016. poz. 1493) do 19.09.2021r.

Wymagane wnioski

Formularz B-3

Wymagane załączniki -
Jednostka odpowiedzialna Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Architektury, Rzeszów, ul. Kopernika 15, tel.017-8754334
Dokumenty do wglądu W trakcie postępowania administracyjnego  w Wydziale Architektury
Formularze papierowe Dostępne w sekretariacie Wydziału Architektury
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania -
Termin załatwienia sprawy

-

Tryb odwoławczy

-

Opłata za odwołanie -
Uwagi

-

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: