Podatki

W tej sekcji znajdziesz formularze dotyczące m.in. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych oraz ulg podatkowych.

Są tu również wnioski dotyczące wydania zaświadczeń z ewidencji podatkowej.

Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/343-podatki-i-oplaty-lokalne.html

Wydział Finansowy Urzędu Miasta Rzeszowa

ul. Okrzei 1

35-002 Rzeszów

tel. 17 788 99 00

  • IR-1 | Informacja o gruntach

  • DL-1 | Deklaracja na podatek leśny

  • ZIR-1 | Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

  • ZIR-2 | Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

  • ZIR-3 | Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

  • ZDR-2 | Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

  • DR-1 | Deklaracja na podatek rolny

  • DN-1 | Deklaracja na podatek od nieruchomości

  • ZDR-1 | Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

  • IN-1 | Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych