Sprawy Obywatelskie

W tej sekcji znajdziesz formularze dotyczące m.in. wydawania dowodów osobistych, udostępniania danych osobowych, zgłoszenia wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące.

Są tu również wnioski dotyczące zamedowania na pobyt stały i pobyt czasowy oraz wydawanie poświadczenia zameldowania.

Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/311-zameldowania-wymeldowania-dowody-osobiste-wybory.html

Dane kontaktowe:

Wydział Spraw Obywatelskich

Urzędu Miasta Rzeszowa

ul. Okrzei 1,

35-064 Rzeszów

tel. 17 788 99 00