Wybory

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców.

Informacja w sprawie wniosku o wpisanie do spisu wyborców

Podstawa prawna


 art. 28, art. 30 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z poźn. zm.).

Wymagane wnioski

Wniosek strony o dopisanie jej do spisu wyborców na terenie miasta Rzeszowa.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Dokumenty do wglądu dowód osobisty
Formularze papierowe Wniosek o wpisanie do spisu wyborców.
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP
Sposób opłacania Nie pobiera się opłaty skarbowej od wniosku.
  Termin załatwienia sprawy

  Niezwłoczne dopisanie do spisu wyborców.

   

  Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
  Tryb odwoławczy Nie dotyczy
  Opłata za odwołanie Nie dotyczy
   Uwagi

   -

   Metryka
   • data utworzenia: 
   • data ostatniej poprawki: 
   • zatwierdzony: Tak
   • data zatwierdzenia: