Pozostałe

Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych / o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych / o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych.

Informacja w sprawie wniosku o przkazanie danych do rejestru danych kontaktowych/o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych/o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2294). Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 19 grudnia 2019 r. w sprawie Rejestru Danych Kontaktowych ( Dz.U.2019.2467 ).

Wymagane wnioski

Wniosek o dodanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych do RDK składa się do organu dowolnej gminy, który ma dostęp do RDK.

Wymagane załączniki Nie dotyczy
Jednostka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Dokumenty do wglądu Dowód Osobisty
Formularze papierowe -
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Posiadacz konta ePUAP zostanie automatycznie zapytany o dodanie danych kontaktowych do Rejestru Danych Kontaktowych po zalogowaniu.
Sposób opłacania Nie dotyczy
  Termin załatwienia sprawy

  Wniosek o dodanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych do RDK składa pełnoletni obywatel posiadający numer ewidencyjny PESEL.
  Dodanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych do RDK można złożyć na wniosku o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych / o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych / o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych lub na dowolnym formularzu urzędowym, który zawiera sekcję RDK.
  By potwierdzić przy urzędniku:
  dodanie/aktualizację numeru telefonu - wymagane jest posiadanie przy sobie telefonu komórkowego,
  dodanie/aktualizację adresu e-mail - wymagane jest posiadanie dostępu do poczty elektronicznej.
  lub
  24 godziny od momentu otrzymania smsa na samodzielne dokończenie rejestracji danych kontaktowych w RDK poprzez stronę https://www.gov.pl/web/gov/potwierdz-swoje-dane-kontaktowe-w-rejestrze-danych-kontaktowych-rdk

   

  Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
  Tryb odwoławczy

  Nie dotyczy

  Opłata za odwołanie Nie dotyczy
   Uwagi

   Metryka
   • data utworzenia: 
   • data ostatniej poprawki: 
   • zatwierdzony: Tak
   • data zatwierdzenia: