Dowody osobiste

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Informacja w sprawie formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz. U. 2017. 1464 ) z późn zm..

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2019r. poz. 653, 730 i 2294 )

Wymagane wnioski

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wymagane załączniki -
Jednostka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP
Sposób opłacania nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy

od ręki

 

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Opłata za odwołanie Nie dotyczy
Uwagi

 -

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: