Pozostałe

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców.

Informacja w sprawie wydania zaświadczenia z rejestru mieszkańców

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U.2018.1382 j.t)

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2016 r., poz. 1827 j.t.)

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców.

Wymagane załączniki dowód osobisty,

dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w kwocie 17 zł
Jednostka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Dokumenty do wglądu Dowód osobisty
Formularze papierowe Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP
Sposób opłacania Opłatę za wydanie zaświadczenia można wnieść na rachunek bankowy: Opłata skarbowa 17 zł : Bank PKO BP Rzeszów,  nr:  17 1020 4391 2018 0062 0000 0423,  z zaznaczeniem  „opłata skarbowa”. 
  Termin załatwienia sprawy

  Organ dokonujący zameldowaniu  na pobyt czasowy wydaje osobie na jej wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy wydaje się bez zbędnej zwłoki.

   

  Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
  Tryb odwoławczy

  Nie dotyczy

  Opłata za odwołanie Nie dotyczy
   Uwagi

   Metryka
   • data utworzenia: 
   • data ostatniej poprawki: 
   • zatwierdzony: Tak
   • data zatwierdzenia: