Pozostałe

Pełnomocnictwo.

Informacja w sprawie pełnomocnictwa

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U.2018.1382 j.t)

Wymagane wnioski

Formularz Pełnomocnictwa

Wymagane załączniki Nie dotyczy
Jednostka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Dokumenty do wglądu Dowód Osobisty
Formularze papierowe Formularz Pełnomocnictwa
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - opłatę skarbową wnosi się w kasie Banku PEKAO BP mieszczącej się w Urzędzie Miasta Rzeszowa ul. Okrzei 1, pok. 4 albo bezpośrednio na następujący rachunek bankowy:Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1 PKO BP S.A. O/RZESZÓW Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 
Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Opłata za odwołanie Nie dotyczy
Uwagi

 -

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: