Wybory

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

Informacja w sprawie wniosku o udostępnienie rejestru wyborców

Podstawa prawna

art. 18 § 12  i art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U 2017.15.j.t.),

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez RP innym państwom członkowskim UE danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2011 r. Nr 158 poz. 941),
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015 r. poz. 5),

Wymagane wnioski

Wniosek strony o udostępnienie danych z rejestru wyborców.

Wymagane załączniki Nie dotyczy
Jednostka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Dokumenty do wglądu Dowód Osobisty
Formularze papierowe Wniosek strony o udostępnienie danych z rejestru wyborców.
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Opłata za odwołanie Nie dotyczy
Uwagi -
Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: