Pozostałe

Pełnomocnictwo szczególne.

Informacja w sprawie pełnomocnictwa szczególnego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz. U. 2017. 1464 ) z późn zm.

Wymagane wnioski

Pełnomocnictwo szczególne

Wymagane załączniki Nie dotyczy
Jednostka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Dokumenty do wglądu Dowód Osobisty
Formularze papierowe Pełnomocnictwo szczególne
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP
Sposób opłacania Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy

Od ręki

 

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Opłata za odwołanie Nie dotyczy
Uwagi

 -

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: