Architektura

W tej sekcji znajdziesz formularze wniosków, oświadczeń, zgłoszeń dotyczące m.in. pozwolenia na budowę, ustalenie warunków zabudowy, prawa dysponowania nieruchomością.

Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/274-wydzial-architektury.html

Dane kontaktowe:

Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

ul. Kopernika 15 

35-064 Rzeszów

tel. 17 875 43 40

B-4 | Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę rozbiórkę

Podstawa prawna

art. 33 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – (Dz.U.2020.1333 j.t. ze zm.)
rozporządzenie z 24.08.2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. 2016. poz. 1493) do 19.09.2021r.

Wymagane wnioski

Formularz informacji uzupełniającej do wniosku B-4

Wymagane załączniki

W zależności od  zakresu uzupełnienia

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Architektury, Rzeszów, ul. Kopernika 15, tel.017-8754334.
Dokumenty do wglądu W trakcie postępowania administracyjnego  w Wydziale Architektury
Formularze papierowe Dostępne w sekretariacie Wydziału Architektury
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania Za decyzję  lub pełnomocnictwo przelew na konto Urzędu Miasta Rzeszowa 
Termin załatwienia sprawy

Sukcesywnie w kolejności wpływania wniosków o pozwolenie w terminie 65 dni od złożenia wniosku.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Nie dotyczy informacji uzupełnienia wniosku.

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji  o pozwoleniu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Opłata za odwołanie -
Uwagi

Za uzupełnienie informacji opłat nie pobiera się.

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: