Architektura

W tej sekcji znajdziesz formularze wniosków, oświadczeń, zgłoszeń dotyczące m.in. pozwolenia na budowę, ustalenie warunków zabudowy, prawa dysponowania nieruchomością.

Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem: https://bip.erzeszow.pl/pl/274-wydzial-architektury.html

Dane kontaktowe:

Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

ul. Kopernika 15 

35-064 Rzeszów

tel. 17 875 43 40

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu

Informacja w sprawie wniosku o wydanie wypisu i wyrysu

Podstawa prawna

Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021.741. t.j. )
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 poz. 1546, z późn. zm.

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu

Wymagane załączniki
  • wypis i wyrys z ewidencji gruntów lub szkic usytuowania działki pozwalający na identyfikację
  • pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika
  • potwierdzenie opłaty skarbowej, jeżeli jest wymagana
Jednostka odpowiedzialna Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Architektury, Rzeszów, ul. Kopernika 15, tel.017-8754334.
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Dostępne w sekretariacie Wydziału Architektury
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania Na konto Urzędu Miasta Rzeszowa
Termin załatwienia sprawy

 Termina załatwienia sprawy: do 7 dni

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

-

Opłata za odwołanie -
Uwagi

 UwagiWydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:
1) od wypisu
a) do 5 stron - 30 zł
b) powyżej - 50 zł
2) od wypisu :
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł
b) nie więcej niż 200 zł

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: