Transport drogowy

Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia z zakresu transportu drogowego.

Informacja w sprawie zawiadomienia o zrzeczeniu się uprawnienia z zakresu transportu drogowego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z  2021 r. poz. 919)

Wymagane wnioski

Wniosek – formularze:

- Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia do wykonywania transportu drogowego.

Wymagane załączniki - Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacji
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia do wykonywania transportu drogowego
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania
Opłata administracyjna: brak
Opłata skarbowa:
Opłata za pełnomocnictwo – 17 zł
Opłaty skarbowej można dokonać w kasie banku np. Pl. Ofiar Getta 7 w godzinach pracy Urzędu.
Opłata skarbowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki

 Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Opłata za odwołanie

Bez zbędnej zwłoki

Uwagi
Przedsiębiorca nie może się zrzec uprawnienia na wykonywanie transportu dogowego w przypadku wszczętego postępowania w sprawie cofnięcia ww. uprawnienia.
Szczegółoweiformacje udzielane są pod numerem 17 875-45-61
Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: