Transport drogowy

Wniosek o wydanie decyzji na zastępczą tabliczkę znamionową na pojazd.

Informacja w sprawie nadania zastępczej tabliczki znamionowej

Podstawa prawna
Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. art. 66 a ust. 2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (Dz.U. 2017 r. poz. 2355).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2019.2130 t.j.)
Wymagane wnioski

Wniosek o nadanie zastępczej tabliczki znamionowej składa właściciel pojazdu z dokumentem tożsamości lub osoba upoważniona pisemnym upoważnieniem przez właściciela pojazdu. W przypadku firm - na podstawie upoważnienia podpisanego przez właściciela firmy lub osobę zarządzającą.

Wymagane załączniki
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, w którym wskazano brak lub nieczytelność tabliczki znamionowej,
- dowód rejestracyjny.
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacji
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Wniosek o nadanie zastępczej tabliczki znamionowe
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania
Opłata skarbowa - 10 zł
Wpłaty należy dokonać po złożeniu wniosku i weryfikacji dokumentów przez pracownika Wydziału Komunikacji, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa.
NUMER KONTA: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: