Transport drogowy

Wniosek o wydanie wtórnika licencji / wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Informacja w sprawie wydania wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r. poz. 2140 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2463)
Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wymagane załączniki
- W przypadku zniszczenia poprzedniej licencji w stopniu powodującym jej nieczytelność – dotychczasowa licencja,
- W przypadku kradzieży – kserokopia dokumentu potwierdzającego ten fakt (np. zaświadczenie wydane przez policję o zgłoszeniu kradzieży),
- Potwierdzenie wniesienia opłaty,
- Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacji
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Wniosek o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania
Opłata administracyjna:
Za wydanie wtórnika z powodu utraty w okolicznościach niezależnych od przedsiębiorcy:
- licencja ważna od 2 do 15 lat – 20 zł
- licencja ważna powyżej 15 do 30 lat – 25 zł
- licencja ważna powyżej 30 do 50 lat – 30 zł 
Za wydanie wtórnika w innych przypadkach utraty:
- licencja ważna od 2 do 15 lat – 50 zł
- licencja ważna powyżej 15 do 30 lat – 62,50 zł
- licencja ważna powyżej 30 do 50 lat – 75 zł 
Opłaty można dokonać np. w kasie banku Pl. Ofiar Getta 7 w godzinach pracy Urzędu lub na konto Urzędu Miasta Rzeszowa.
Opłata skarbowa:
opłata za pełnomocnictwo – 17 zł
Opłaty skarbowej można dokonać w kasie banku np. Pl. Ofiar Getta 7 w godzinach pracy Urzędu.
Opłata za wydanie licencji, zaświadczeń, zezwoleń, wypisów: 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525 
Opłata skarbowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: