Rejestracja pojazdów

Szczegółowe informacje znajdują się dodatkowo na stronie BIP Urzędy Miasta Rzeszowa pod adresem https://bip.erzeszow.pl/pl/321-pojazdy.html

Wniosek o wydanie dodatkowej zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej do oznakowania bagażnika.

Informacja w sprawie wydania dodatkowej zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej do oznakowania bagażnika

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (Dz.U. 2017r. poz. 2355 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1084 z  późn. zm.)
Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej na oznaczenie bagażnika

Wymagane załączniki
- dowód rejestracyjny pojazdu - do wglądu,
- ewentualne pełnomocnictwo do załatwienia sprawy lub oświadczenie o działaniu w imieniu i za zgodą pozostałych współwłaścicieli.
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacji
Dokumenty do wglądu - dowód osobisty właściciela
Formularze papierowe Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej na oznaczenie bagażnika
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania
Dodatkowa tablica rejestracyjna - 40 zł.
Znaki legalizacyjne- 12,50 zł.
Opłata ewidencyjna- 0,50 zł.
Opłata skarbowa w przypadku upoważnienia- 17 zł.
Wpłaty należy dokonać po złożeniu wniosku o wydanie dodatkowej tablicy w kasie Urzędu Miasta Rzeszowa, Pl. Ofiar Getta 7, w godzinach pracy Urzędu.
Nr konta:
Opłata skarbowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Opłata za rejestrację pojazdów:  29 1020 4391 0000 6102 0144 6525 
Termin załatwienia sprawy

 Następnego dnia po zamówieniu dodatkowej tablicy rejestracyjnej.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

-

Opłata za odwołanie -
Uwagi

 Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: