Małżeństwa

Przyjmowanie zapewnień przedślubnych do ślubu cywilnego i konkordatowego następuje po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty w USC pod numerami telefonów: 17 875 46 07, 17 875 46 21, 17 875 41 84.

Informację w sprawie wpisywania zagranicznych aktów małżeństwa do polskiego Rejestru Stanu Cywilnego oraz wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym i zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą można uzyskać pod numerami telefonów: 177 88 99 00, 17 875 46 07, 17 875 46 21, 17 875 41 84.

Zawarcie małżeństwa poza Urzędem Stanu Cywilnego.

Informacja w sprawie zawarcia małżeństwa porza Urzędem Stanu Cywilnego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.463 ze zm.),
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359),

- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 332 ze zm.),
-Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 617),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.180).

Wymagane wnioski

Wniosek o przyjęcie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński poza lokalem USC

Wymagane załączniki

- opłata skarbowa,

- RODO
Jednostka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Dokumenty do wglądu Dokument tożsamości
Formularze papierowe Wniosek o przyjęcie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński poza lokalem USC
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Brak
Sposób opłacania •    przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, nr rachunku 29102043910000610201446525,
•    na miejscu, w kasie urzędu, parter, pok. nr 4.
Termin załatwienia sprawy

 Data zawarcia małżeństwa ustalana jest z kierownikiem urzędu stanu cywilnego, przed którym składane będą oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy Brak
Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: