Pozostałe

Pełnomocnictwo

Informacja w sprawie pełnomocnictwa

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, art.32,33 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020. poz.256 z późn. zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Wymagane wnioski

Wniosek pełnomocnictwa

Wymagane załączniki Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
Jednostka odpowiedzialna Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Dokumenty do wglądu Dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia tożsamości pełnomocnictwa
Formularze papierowe Formularze pełnomocnictwa dostępne bezpośrednio w Wydziale Działalności Gospodarczej i Zezwoleń  oraz na stronie erzeszow.pl w zakładce przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania Opłata z tytułu udzielenia pełnomocnictwa – opłata skarbowa
17 zł – bezpośrednio w kasie banku lub przelewem na rachunek bankowy
Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

-

Opłata za odwołanie -
Uwagi

Przedsiębiorca może skorzystać z formularza pełnomocnictwa dostępnego na stronie erzeszow.pl ale także innego wzoru sporządzonego stosownie do danej sprawy oraz pełnomocnictwa notarialnego.

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: