Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia mojego/mojej syna/córki.

Informacja w sprawie pełnomocnictwa do zgłoszenia urodzenia dziecka

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187 poz.1330), 

Wymagane wnioski

pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia dziecka

Wymagane załączniki -
Jednostka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Dokumenty do wglądu ważny dokument stwierdzający tożsamość
Formularze papierowe pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia dziecka
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania Opłacie skarbowej podlega:
- pełnomocnictwo, jeśli takie zostało udzielone 17,00 zł.

Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu nie podlega opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić:
- przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, nr rachunku 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
- na miejscu, w kasie urzędu pok. nr 4, parter.
Termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy -
Opłata za odwołanie -
Uwagi

 Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: