Urodzenia

Informację w sprawie zgłoszenia urodzenia noworodka można uzyskać  pod numerami telefonów: 177 88 99 00, 17 875 46 06, 17 875 46 12, 17 875  46 47, 17 875 46 50.

Informację w sprawie wpisywania zagranicznych aktów urodzeń do polskiego Rejestru Stanu Cywilnego można uzyskać pod numerami telefonów: 177 88 99 00, 17 875 46 20.

  • Wniosek o dokonanie transkrypcji aktu urodzenia sporządzonego za granicą.

  • Zgłoszenie urodzenia dziecka w formie dokumentu elektronicznego ePUAP.