Zaświadczenia i odpisy aktów stanów cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego oraz zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego