Podatki

Deklaracja na podatek leśny jest przeznaczona dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie mających osobowości prawnej.

Deklarację na podatek leśny składają także osoby fizyczne będące współwłaścicielami (współposiadaczami) nieruchomości lub obiektów budowlanych z:

 • osobami prawnymi,
 • jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,
 • spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

 

Wniosek realizowany przez Wydział Finansowy

Deklaracja na podatek od nieruchomości jest przeznaczona dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie mających osobowości prawnej.

Deklarację na podatek od nieruchomości składają także osoby fizyczne będące współwłaścicielami (współposiadaczami) nieruchomości lub obiektów budowlanych z:

 • osobami prawnymi,
 • jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,
 • spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

 

Wniosek realizowany przez Wydział Finansowy

Deklaracja na podatek rolny jest przeznaczona dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie mających osobowości prawnej.

Deklarację na podatek rolny składają także osoby fizyczne będące współwłaścicielami (współposiadaczami) nieruchomości lub obiektów budowlanych z:

 • osobami prawnymi,
 • jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,
 • spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

 

Wniosek realizowany przez Wydział Finansowy

Formularz IL-1 jest przeznaczony dla osób fizycznych będących:

 • właścicielami lasów,
 • posiadaczami samoistnymi lasów,
 • użytkownikami wieczystymi lasów,
 • posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

  

 Wniosek realizowany przez Wydział Finansowy

Formularz IN-1 jest przeznaczony dla osób fizycznych będących:

 

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • ytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

Wniosek realizowany przez Wydział Finansowy

Formularz IN-1 (z wbudowanymi załącznikami) jest przeznaczony dla osób fizycznych będących:

właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
użytkownikami wieczystymi gruntów,
posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wniosek realizowany przez Wydział Finansowy

Formularz IR-1jest przeznaczony dla osób fizycznych będących:

 

 • właścicielami gruntów,
 • posiadaczami samoistnymi gruntów,
 • ytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 • posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych

  

Wniosek realizowany przez Wydział Finansowy

Załącznik ZDN-1 - (Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu) do deklaracji na podatek od nieruchomości.

Wniosek realizowany przez Wydział Finansowy

Załącznik ZDN-2 (Dane o przedmiotach opodatkowania zawolnionych z opodatkowania) do deklaracji na podatek od nieruchomości.

Wniosek realizowany przez Wydział Finansowy

Załącznik ZDR-1 (Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu) do deklaracji na podatek rolny.

Wniosek realizowany przez Wydział Finansowy

Załącznik ZDR-2 (Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania) do deklaracji na podatek rolny.

Wniosek realizowany przez Wydział Finansowy

Załącznik ZIL-1 (Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu) do informacji o lasach.

Wniosek realizowany przez Wydział Finansowy

Załącznik ZIL-2 (Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania) do informacji o lasach.

Wniosek realizowany przez Wydział Finansowy

Załącznik ZIL-3 (Dane pozostałych podatników) do informacji o lasach.

Wniosek realizowany przez Wydział Finansowy

Załącznik ZIR-1 (Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu) do informacji o gruntach.

Wniosek realizowany przez Wydział Finansowy

Załącznik ZIR-2 (Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania) do informacji o gruntach.

Wniosek realizowany przez Wydział Finansowy

Załącznik ZIR-3 (Dane pozostałych podatników) do informacji o gruntach.

Wniosek realizowany przez Wydział Finansowy