Urząd Stanu Cywilnego

Pełnomocnictwa do naniesienia wzmianki dodatkowej na podstawie orzeczenia wydanego przez sąd państwa obcego.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Pełnomocnictwo w sprawie przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Akt urodzenia sporządzony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji. Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego. Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości, co do autentyczności. 

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Dołączenie wzmianki dodatkowej w akcie małżęństwa na podstawie orzeczenia odnoszącego się do rozwodu,seperacji lub unieważnienia małżeństwa w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Dołączenie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa na podstawie orzeczenia odnoszącego się do rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa w oparciu o przepisy kodeksu postepowania cywilnego.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Akt urodzenia, małżeństwa i zgonu sporządzony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji. Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego. Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości, co do autentyczności.  

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Nadanie dziecku nazwiska w przypadku zawarcia małżeństwa przez matkę lub ojca dziecka.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Podanie o skrócenie miesięcznego okresu na zawarcie związku małżeńskiego.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego oraz zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza - tłumaczenia pomocniczego do zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Zawarcie małżeństwa konkordatowego.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego