Działalność gospodarcza

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych CATERING  składane wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych DETAL/GASTRONOMIA

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych DETAL/GASTRONOMIA

W jednym wniosku możesz wystąpić o wszystkie trzy rodzaje zezwoleń (A, B, C):

1. Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2. Wniosek o wygaśnięcie zezwolenia w następujących przypadkach:
  - likwidacja punktu sprzedaży,
  - zmiana rodzaju działalności punktu sprzedaży,
  - zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej.


3. Wniosek o umorzenie prowadzonego postępowania.

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

Wniosek realizowany przez Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Wniosek realizowany przez Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń