Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (dotyczy samochodów ciężarowych i przyczep o DMC powyżej 3,5 t, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych i autobusów).

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Czasowa rejestracja pojazdu - tablice wywozowe, przejazd na badania techniczne

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Dokonanie wpisu lub zmiany wpisu do ewidencji instruktorów / wykładowców i wydanie legitymacji instruktora / wykładowcy.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Dokonanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Nadanie numerów nadwozia.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Nadanie zastępczej tabliczki znamionowej.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Udzielenie dodatkowego wypisu lub wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wydanie dodatkowego wypisu lub wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób/rzeczy.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wyrobienie dodatkowej tablicy rejestracyjnej  dla pojazdu samochodowego z wyłączeniem motocykla do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy - udzielonej przed dniem 15.08.2013 r.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wydanie wtórnika licencji lub wypisu z licencji na przewóz osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wydanie lub przedłużenie terminu ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wydanie lub zmiana zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (niepowodująca rozszerzenia zakresu działalności regulowanej).

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (niepowodująca rozszerzenia działalności regulowanej).

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób - udzielonej przed dniem 15.08.2013 r.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie pojazdu oraz zarejestrowanie pojazdu.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji