Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwa do naniesienia wzmianki dodatkowej na podstawie orzeczenia wydanego przez sąd państwa obcego.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Pełnomocnictwo w sprawie przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego