Wszystkie formularze

Wniosek realizowany przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

Wniosek realizowany przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

Wniosek realizowany przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

Wniosek realizowany przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

Wniosek realizowany przez Wydział Klimatu i Środowiska

Wniosek realizowany przez Wydział Klimatu i Środowiska

Wniosek realizowany przez Wydział Klimatu i Środowiska

Wniosek realizowany przez Wydział Klimatu i Środowiska

Wniosek realizowany przez Wydział Klimatu i Środowiska

Wniosek realizowany przez Wydział Klimatu i Środowiska

Wniosek realizowany przez Wydział Klimatu i Środowiska

Wniosek realizowany przez Wydział Klimatu i Środowiska

Wniosek realizowany przez Wydział Klimatu i Środowiska

Wniosek realizowany przez Wydział Klimatu i Środowiska

Wniosek realizowany przez Wydział Klimatu i Środowiska

Wniosek realizowany przez Wydział Klimatu i Środowiska

Wniosek realizowany przez Wydział Klimatu i Środowiska

Wniosek realizowany przez Wydział Klimatu i Środowiska

Wniosek realizowany przez Wydział Klimatu i Środowiska

Wniosek realizowany przez Wydział Klimatu i Środowiska

Wniosek realizowany przez Wydział Klimatu i Środowiska

Wniosek realizowany przez Wydział Klimatu i Środowiska

Wniosek realizowany przez Wydział Klimatu i Środowiska

Wniosek realizowany przez Wydział Klimatu i Środowiska

Wniosek realizowany przez Wydział Klimatu i Środowiska

Wniosek realizowany przez Wydział Klimatu i Środowiska

Wniosek realizowany przez Wydział Klimatu i Środowiska

Wniosek realizowany przez Wydział Klimatu i Środowiska

Wniosek realizowany przez Wydział Klimatu i Środowiska

Wniosek realizowany przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

Wniosek realizowany przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

Wniosek realizowany przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

Wniosek realizowany przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

Wniosek realizowany przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

Wniosek realizowany przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

Wniosek realizowany przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

Wniosek realizowany przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

Wniosek realizowany przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego oraz zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Czasowa rejestracja pojazdu - tablice wywozowe, przejazd na badania techniczne

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Dołączenie wzmianki dodatkowej w akcie małżęństwa na podstawie orzeczenia odnoszącego się do rozwodu,seperacji lub unieważnienia małżeństwa w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich

Wniosek realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich

Dołączenie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa na podstawie orzeczenia odnoszącego się do rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa w oparciu o przepisy kodeksu postepowania cywilnego.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich

Wniosek realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich

Wniosek realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich

Wniosek realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich

Wniosek realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich

Wniosek realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich

Wniosek realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich

Wniosek realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich

Wniosek realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich

Wniosek realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich

Wniosek realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich

Wniosek realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich

Wniosek o wydanie zaświadczenia:

 • o zameldowaniu na pobyt stały/czasowy
 • o wymeldowaniu z pobytu stałego/ czasowego
 • innego

 

Wniosek realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich

Pełnomocnictwa do naniesienia wzmianki dodatkowej na podstawie orzeczenia wydanego przez sąd państwa obcego.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Pełnomocnictwo w sprawie przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Akt urodzenia sporządzony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji. Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego. Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości, co do autentyczności. 

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (dotyczy samochodów ciężarowych i przyczep o DMC powyżej 3,5 t, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych i autobusów).

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Dokonanie wpisu lub zmiany wpisu do ewidencji instruktorów / wykładowców i wydanie legitymacji instruktora / wykładowcy.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Dokonanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Nadanie numerów nadwozia.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Nadanie zastępczej tabliczki znamionowej.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Udzielenie dodatkowego wypisu lub wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wydanie dodatkowego wypisu lub wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób/rzeczy.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wyrobienie dodatkowej tablicy rejestracyjnej  dla pojazdu samochodowego z wyłączeniem motocykla do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy - udzielonej przed dniem 15.08.2013 r.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wydanie wtórnika licencji lub wypisu z licencji na przewóz osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wydanie lub przedłużenie terminu ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wydanie lub zmiana zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (niepowodująca rozszerzenia zakresu działalności regulowanej).

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (niepowodująca rozszerzenia działalności regulowanej).

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób - udzielonej przed dniem 15.08.2013 r.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie pojazdu oraz zarejestrowanie pojazdu.

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek realizowany przez Wydział Komunikacji

Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Akt urodzenia, małżeństwa i zgonu sporządzony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji. Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego. Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości, co do autentyczności.  

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Nadanie dziecku nazwiska w przypadku zawarcia małżeństwa przez matkę lub ojca dziecka.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Podanie o skrócenie miesięcznego okresu na zawarcie związku małżeńskiego.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza - tłumaczenia pomocniczego do zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Zawarcie małżeństwa konkordatowego.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC.

Wniosek realizowany przez Urząd Stanu Cywilnego

Formularz IN-1 jest przeznaczony dla osób fizycznych będących:

 

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • ytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

Wniosek realizowany przez Wydział Finansowy

Załącznik ZIR-3 (Dane pozostałych podatników) do informacji o gruntach.

Wniosek realizowany przez Wydział Finansowy

Załącznik ZIR-2 (Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania) do informacji o gruntach.

Wniosek realizowany przez Wydział Finansowy

Załącznik ZIR-1 (Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu) do informacji o gruntach.

Wniosek realizowany przez Wydział Finansowy

Formularz IR-1jest przeznaczony dla osób fizycznych będących:

 

 • właścicielami gruntów,
 • posiadaczami samoistnymi gruntów,
 • ytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 • posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych

  

Wniosek realizowany przez Wydział Finansowy

Załącznik ZIL-3 (Dane pozostałych podatników) do informacji o lasach.

Wniosek realizowany przez Wydział Finansowy

Załącznik ZIL-2 (Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania) do informacji o lasach.

Wniosek realizowany przez Wydział Finansowy

Załącznik ZIL-1 (Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu) do informacji o lasach.

Wniosek realizowany przez Wydział Finansowy

Formularz IL-1 jest przeznaczony dla osób fizycznych będących:

 • właścicielami lasów,
 • posiadaczami samoistnymi lasów,
 • użytkownikami wieczystymi lasów,
 • posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

  

 Wniosek realizowany przez Wydział Finansowy

Załącznik ZN-1/A (Dane o współwłaścicielach nieruchomości) do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wniosek realizowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej

Załącznik ZN-1 (dane o nieruchomości) do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wniosek realizowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej

Wniosek realizowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej

Załącznik ZDR-2 (Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania) do deklaracji na podatek rolny.

Wniosek realizowany przez Wydział Finansowy

Załącznik ZDR-1 (Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu) do deklaracji na podatek rolny.

Wniosek realizowany przez Wydział Finansowy

Deklaracja na podatek rolny jest przeznaczona dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie mających osobowości prawnej.

Deklarację na podatek rolny składają także osoby fizyczne będące współwłaścicielami (współposiadaczami) nieruchomości lub obiektów budowlanych z:

 • osobami prawnymi,
 • jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,
 • spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

 

Wniosek realizowany przez Wydział Finansowy

Załącznik ZDN-2 (Dane o przedmiotach opodatkowania zawolnionych z opodatkowania) do deklaracji na podatek od nieruchomości.

Wniosek realizowany przez Wydział Finansowy

Załącznik ZDN-1 - (Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu) do deklaracji na podatek od nieruchomości.

Wniosek realizowany przez Wydział Finansowy

Deklaracja na podatek od nieruchomości jest przeznaczona dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie mających osobowości prawnej.

Deklarację na podatek od nieruchomości składają także osoby fizyczne będące współwłaścicielami (współposiadaczami) nieruchomości lub obiektów budowlanych z:

 • osobami prawnymi,
 • jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,
 • spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

 

Wniosek realizowany przez Wydział Finansowy

Deklaracja na podatek leśny jest przeznaczona dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie mających osobowości prawnej.

Deklarację na podatek leśny składają także osoby fizyczne będące współwłaścicielami (współposiadaczami) nieruchomości lub obiektów budowlanych z:

 • osobami prawnymi,
 • jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,
 • spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

 

Wniosek realizowany przez Wydział Finansowy