Transport drogowy

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego.

Informacja w sprawie zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego (Dz. U. z 2010r. Nr 187 poz. 1255)

Wymagane wnioski
Wniosek – formularz:
- Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego.
Wymagane załączniki
Załączniki:
- Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacji
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego.
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania

Opłata administracyjna: brak
Opłata skarbowa:
Opłata za pełnomocnictwo – 17 zł
Opłaty skarbowej można dokonać w kasie banku np. Pl. Ofiar Getta 7 w godzinach pracy Urzędu.
Opłata skarbowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, gdy sprawa nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Opłata za odwołanie

-

Uwagi

Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości lub w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.W przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego na okres przekraczający 3 miesiące, organ udzielający licencji dokonuje zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji (na rachunek bankowy, przelewem pocztowym lub osobisty odbiór w kasie Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Okrzei 1) proporcjonalnie do okresu zawieszenia wykonywania transportu drogowego.
Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem 17 875-45-61.Uwagi

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: